Thế giới hiện nay đang có tốc độ phát triển công nghệ đáng nể, những công nghệ mới liên tục mọc ra. Năm 2018 được coi là một trong những năm hứa hẹn sẽ có những xu hướng công nghệ thay đổi thế giới, vậy xu hướng đó là gì?. Một điều xin nói thêm