Điều Khoản Sử Dụng

Điều 1. Thỏa thuận chung

Trước khi đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán (thuộc sở hữu của Tổng công ty Truyền Thông VNPT-Media), bạn (người sử dụng) xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán (Gọi tắt là “Thỏa thuận”). Bạn chấp nhận không có giới hạn tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ lần đầu tiên.

Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán, bạn cam kết rằng bạn hoặc có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận.

Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn cũng đồng ý:

Bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; địa chỉ email, số điện thoại và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung.

Bạn hiểu rằng tất cả các giao tiếp, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những Nội dung do những người sử dụng khác nhau cung cấp thông qua dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán

Bạn có thể chia sẻ Nội dung hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Chúng tôi không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hoặc sự phụ thuộc vào những Nội dung được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ.

Dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán mà bạn lựa chọn sử dụng là dịch vụ phù hợp với độ tuổi của bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng dịch vụ không phù hợp với độ tuổi của mình.

Điều khoản này có thể được sửa đổi để phù hợp với pháp luật hiện hành và phạm vi của dịch vụ.

Điều 2. Quy định về đặt tên tài khoản, nhân vật

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm…

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm. Tên tài khoản, nhân vật không được có chữ game master hay admin hoặc TTV tránh tình trạng mượn danh Nhà phát hành để lừa đảo người sử dụng.

Tên tài khoản đã đăng ký sẽ không được thay đổi, do đó bạn cần chọn lựa thật kỹ trước khi đăng ký thành viên.

Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần thông báo.

Điều 3. Quy định về hình đại diện (avatar)

Không sử dụng hình ảnh đồi trụy, rùng rợn, mang tính phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục dưới mọi hình thức.

Không sử dụng các danh nhân, lãnh đạo trong và ngoài nước.

Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo, ảnh của Chúa, Phật…

Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít…

Không sử dụng ảnh với nội dung hạ thấp danh dự hoặc ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức khác.

Điều 4. Quy định khi gửi câu hỏi và nhận đáp án

Dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán cung cấp mạng xã hội để bạn có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi và thảo luận với người khác thuộc phạm vi kiến thức toán phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán cung cấp dịch vụ cho bạn công cụ trao đổi bao gồm chat bằng kí tự, hình ảnh.

Dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán cho phép bạn sử dụng dịch vụ trên website hoặc/và trên các ứng dụng trên điện thoại Android, IOS.

Với những câu hỏi hay cuộc trao đổi có hình ảnh, nội dung vi phạm vào những điều khoản nội dung cấm hay không đúng nội dung câu hỏi và phạm vi dịch vụ như gửi câu hỏi có nội dung không rõ ràng, ảnh chụp gửi lên không phải hình ảnh câu hỏi, câu hỏi không nằm trong phạm vi Toán từ lớp 1 đến lớp 9, sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống mà không phải hoàn trả bất kỳ phí gì lại cho người sử dụng.

Với những câu hỏi có nội dung lặp lại với những câu hỏi đã gửi trước đó của cùng một người dùng, gia sư có quyền hoàn trả lại câu hỏi và hoàn điểm mà không cần gửi đáp án.

Với những câu hỏi có nhiều bài hoặc nhiều ý, gia sư có thể chỉ nhận giải một trong số các bài hoặc các ý hoặc gia sư có thể báo cáo để xóa bài đó khỏi hệ thống. Do vậy người gửi nên lưu ý mỗi lần chỉ gửi một câu hoặc một ý.

Nội dung cấm

Điều 5. Nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán

Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

Những Nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, những Nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những Nội dung không được phép công bố, tiết lộ.

Nội dung kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Nội dung cấm khác

Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ.

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Mua bán tài khoản bằng tiền thật hoặc hiện kim;

Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

Các hành vi cấm khác theo quy định của các lĩnh vực pháp luật có liên quan.

Quyền & trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán

Điều 7. Quyền của người sử dụng vectorlinuxsolutions – Giải toán

Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

Để nhận được sự hỗ trợ từ vectorlinuxsolutions – Giải toán, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho vectorlinuxsolutions – Giải toán về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm giám sát các nội dung gửi lên và nhận về của con bạn là phù hợp với lứa tuổi. Bạn có trách nhiệm giám sát con trong việc chi tiêu các tài khoàn liên quan đến việc nạp trừ tiền trên dịch vụ.

Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp Nội dung thông tin đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 5, Điều 6 Thỏa thuận này về các nội dung cấm và các điều khoản khác của Thỏa thuận này.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Quyền & trách nhiệm của vectorlinuxsolutions – Giải toán

Điều 9. Quyền của vectorlinuxsolutions – Giải toán

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản.

Bất kỳ nội dung, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi người sử dụng trên vectorlinuxsolutions – Giải toán, người sử dụng đồng ý rằng tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và VNPT-Media và vectorlinuxsolutions – Giải toán được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Mọi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của người sử dụng cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Điều 10. Trách nhiệm của vectorlinuxsolutions – Giải toán

Có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 11. Cơ chế xử lý vi phạm

Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối với dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi bạn đưa nội dung lên dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán

Cảnh báo rủi ro

Điều 12. Cảnh báo rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết (nếu có), điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của vectorlinuxsolutions – Giải toán liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai, sự thay đổi của luật pháp… người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. vectorlinuxsolutions – Giải toán cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Chúng tôi không bảo đảm, hoặc cam kết vectorlinuxsolutions – Giải toán không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Điều 13. Luật áp dụng

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được chúng tôi cung cấp tài khoản để sử dụng dịch vụ của vectorlinuxsolutions – Giải toán, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 14. Thời hạn giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán phải được đệ trình trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Điều 15. Điều kiện và phương thức giải quyết

Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng vectorlinuxsolutions – Giải toán, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của vectorlinuxsolutions – Giải toán là quyết định cuối cùng.

Điều 16. Loại trừ nghĩa vụ và bồi hoàn tổn thất

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ vectorlinuxsolutions – Giải toán khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Thu thập, bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng

Điều 17. Thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

Quy trình đăng ký của vectorlinuxsolutions – Giải toán yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

Chúng tôi được bạn chấp thuận.

Sản phẩm/dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.

Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ liên kết trên vectorlinuxsolutions – Giải toán của chúng tôi để truy cập (nếu có). đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các trang liên kết đó.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ vectorlinuxsolutions – Giải toán liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

Điều 18. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Điều 19. Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng quyền và sở hữu vectorlinuxsolutions – Giải toán cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm vectorlinuxsolutions – Giải toán vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 20. Bảo lưu quyền xử lý Nội dung đăng tải

Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ Nội dung được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Nội dung chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng đăng tải nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Nội dung đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định pháp luật. Nếu những Nội dung do người sử dụng đăng tải không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Nội dung đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho vectorlinuxsolutions – Giải toán hoặc có thể khiến cho vectorlinuxsolutions – Giải toán chịu tổn thất.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.

Sửa đổi, bổ sung & hiệu lực

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung

Các điều khoản tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng vectorlinuxsolutions – Giải toán có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Những nội dung thay đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán.

Điều 22. Hiệu lực

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ vectorlinuxsolutions – Giải toán có giá trị ràng buộc với người sử dụng kể từ thời điểm người sử dụng đồng ý và hoàn thành việc đăng ký tài khoản.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.